“ناقوس های برای چی ن به صدا در می آیند”

سالن حافظ

 ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ – ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
:  ۱۸:۰۰
سایت خرید بلیط: www.tiwall.com
تخفیف برای 3 روز نخست اجرا
پیش فروش آغاز شده است.

 

:  رحمت امینی
:  حسن وارسته
:  سیامک صفری٬ آنا نعمتی٬ فرزین محدث
دراماتورژ: سیاوش بهادری راد
طراح حرکت: بابک گشتاسب
موسیقی: بهنام صبوحی
طراح لباس: مهرنوش بلمه
تهیه کنندگان: مهدی ابراهیمی، سیاوش بهادری راد
دستیار کارگردان و برنامه ریز: شبنم موتابی
منشی صحنه: مهسا طالبی
روابط عمومی: صنم محجوب بهروز، مرضیه زهری
عکاس: فرشید ایوبی نژاد

سالن حافظ

 ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ – ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
:  ۱۸:۰۰
سایت خرید بلیط: www.tiwall.com
تخفیف برای 3 روز نخست اجرا
پیش فروش آغاز شده است.

 

:  رحمت امینی
:  حسن وارسته
:  سیامک صفری٬ آنا نعمتی٬ فرزین محدث
دراماتورژ: سیاوش بهادری راد
طراح حرکت: بابک گشتاسب
موسیقی: بهنام صبوحی
طراح لباس: مهرنوش بلمه
تهیه کنندگان: مهدی ابراهیمی، سیاوش بهادری راد
دستیار کارگردان و برنامه ریز: شبنم موتابی
منشی صحنه: مهسا طالبی
روابط عمومی: صنم محجوب بهروز، مرضیه زهری
عکاس: فرشید ایوبی نژاد