مراسم نمایش خصوصی فیلم پنهان در فارابی برگزار شد

مهدی رحمانی کارگردان فیلم پنهان در نشست نقد و بررسی این فیلم در فارابی گفت: تنهایی مشکل امروز اغلب انسان هاست و این مشکل با وجود افزایش جمعیت رو به روز به شکل جدیدی وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، جلسه نمایش فیلم پنهان و نشست نقد و بررسی آن(16 آبان) با حضور عوامل فیلم و وحید اسلامی منتقد سینما در بنیاد سینمای فارابی برگزار شد.
مهدی رحمانی با اشاره به محتوای فیلم پنهان گفت‌: این فیلم درباره تنهایی آدم هاست‌. ‌ آدم‌ها امروز با وجود بزرگ شدن دایره ارتباطشان تنها هستند و این تنهایی ناشی از وجود آمال و آرزو‌ها و حسرت‌هایی است که با آن‌ها دست به گریبانند و فیلم پنهان نیز حاصل نگاه به این نوع روابط و آدم هاست‌.
وی با اشاره به روند ساخت فیلم گفت‌: برای ساخت فیلم من دو طرح اولیه داشتم که هر دو را با مهدی شیرزاد فیلمنامه نویس مطرح کردم‌. ‌شیرزاد از طرح فیلم پنهان خوشش آمد و نگارش آن آغاز شد و بیش از یکسال نگارش و بازنویسی آن طول کشید.
رحمانی با اشاره به تلخی که در فیلم وجوددارد؛ گفت‌: در فیلم‌های ملودرام همه چیز خوش منظر و خوش صورت است اما در زندگی روزمره این گونه نیست. ما در زندگی روزمره برخوردهای خوبی با کسانی که حتی آن‌ها را دوست داریم؛ نداریم و از طرف دیگر در یک تکرار عادت غرق شده ایم.
وی ادامه داد‌: طیف زیادی از جامعه ما فیلم بین حرفه‌ای هستند و من این فیلم را برای آن مخاطبان ساخته ام و امیدوارم مخاطب به ما اعتمادکند و به سینما آمده وفیلم را ببینند.
محسن علی اکبری تهیه کننده فیلم نیز گفت: خوشحالم که این فیلم توانسته در سینماهای کشور به ویژه در سینماهای حوزه هنری به نمایش درآید و امیدوارم در اکران موفق باشد.
وی با اشاره به وضعیت سینما گفت‌: امروز ۱۴ فیلم اکران شده، اما متاسفانه هیچ کدام از فیلم‌ها خوب نمی‌فروشد و این امر نشان می‌د هد که قهر مخاطب با سینما طولانی شده واین اصلا خوب نیست.
علی اکبری افزود: نگاه فلسفی که رحمانی و شیرزاد در فیلم داشتند باعث شد تا من در ساخت این فیلم حضور پیدا کنم و با آن‌ها همکاری کنم.
آنا نعمتی یکی از بازیگران فیلم نیز گفت: زمانی که ما فیلمنامه را خواندیم نظر و تفکری را که کارگردان داشت متوجه شدیم و من به عنوان بازیگر در تمام پلان‌ها بر اساس نظر و فکر رحمانی بازی کردم.
در این نشست همچنین مهدی شیرزاد فیلمنامه نویس، فتانه ملک محمدی و آناهیتا افشار دیگر بازیگران فیلم حضور داشتند.

مهدی رحمانی کارگردان فیلم پنهان در نشست نقد و بررسی این فیلم در فارابی گفت: تنهایی مشکل امروز اغلب انسان هاست و این مشکل با وجود افزایش جمعیت رو به روز به شکل جدیدی وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، جلسه نمایش فیلم پنهان و نشست نقد و بررسی آن(16 آبان) با حضور عوامل فیلم و وحید اسلامی منتقد سینما در بنیاد سینمای فارابی برگزار شد.
مهدی رحمانی با اشاره به محتوای فیلم پنهان گفت‌: این فیلم درباره تنهایی آدم هاست‌. ‌ آدم‌ها امروز با وجود بزرگ شدن دایره ارتباطشان تنها هستند و این تنهایی ناشی از وجود آمال و آرزو‌ها و حسرت‌هایی است که با آن‌ها دست به گریبانند و فیلم پنهان نیز حاصل نگاه به این نوع روابط و آدم هاست‌.
وی با اشاره به روند ساخت فیلم گفت‌: برای ساخت فیلم من دو طرح اولیه داشتم که هر دو را با مهدی شیرزاد فیلمنامه نویس مطرح کردم‌. ‌شیرزاد از طرح فیلم پنهان خوشش آمد و نگارش آن آغاز شد و بیش از یکسال نگارش و بازنویسی آن طول کشید.
رحمانی با اشاره به تلخی که در فیلم وجوددارد؛ گفت‌: در فیلم‌های ملودرام همه چیز خوش منظر و خوش صورت است اما در زندگی روزمره این گونه نیست. ما در زندگی روزمره برخوردهای خوبی با کسانی که حتی آن‌ها را دوست داریم؛ نداریم و از طرف دیگر در یک تکرار عادت غرق شده ایم.
وی ادامه داد‌: طیف زیادی از جامعه ما فیلم بین حرفه‌ای هستند و من این فیلم را برای آن مخاطبان ساخته ام و امیدوارم مخاطب به ما اعتمادکند و به سینما آمده وفیلم را ببینند.
محسن علی اکبری تهیه کننده فیلم نیز گفت: خوشحالم که این فیلم توانسته در سینماهای کشور به ویژه در سینماهای حوزه هنری به نمایش درآید و امیدوارم در اکران موفق باشد.
وی با اشاره به وضعیت سینما گفت‌: امروز ۱۴ فیلم اکران شده، اما متاسفانه هیچ کدام از فیلم‌ها خوب نمی‌فروشد و این امر نشان می‌د هد که قهر مخاطب با سینما طولانی شده واین اصلا خوب نیست.
علی اکبری افزود: نگاه فلسفی که رحمانی و شیرزاد در فیلم داشتند باعث شد تا من در ساخت این فیلم حضور پیدا کنم و با آن‌ها همکاری کنم.
آنا نعمتی یکی از بازیگران فیلم نیز گفت: زمانی که ما فیلمنامه را خواندیم نظر و تفکری را که کارگردان داشت متوجه شدیم و من به عنوان بازیگر در تمام پلان‌ها بر اساس نظر و فکر رحمانی بازی کردم.
در این نشست همچنین مهدی شیرزاد فیلمنامه نویس، فتانه ملک محمدی و آناهیتا افشار دیگر بازیگران فیلم حضور داشتند.