جيراني: نعمتي شايسته دريافت سيمرغ بلورين است

كارگردان فيلم سينمايي «قصه پريا» آنا نعمتي را به دليل بازي متفاوت ، شايسته دريافت سيمرغ بهترين بازيگر زن جشنواره فيلم فجر دانست

فريدون جيراني به خبرنگار سوره سينما گفت: تعدادي از فيلم هاي جشنواره سي ام را ديده ام، هنوز فيلمي نظرم را به شكل صد در صد جلب نكرده، اما امسال آثار خوبي در جشنواره ديدم.
وي افزود: در مورد بازيگران بايد بگويم بيشتر بازيگران پرسوناي آشنايشان را در فيلم ها تكرار كرده اند، در بازي ها تنوع كمي ديدم اما بازي آنا نعمتي در فيلم سينمايي «يكي مي خواد باهات حرف بزنه» به كارگرداني منوچهر هادي قابل توجه بود.
اين نويسنده و كارگردان ادامه داد: با توجه به تفاوتي كه نعمتي با بازي هاي قبلي خود داشته و با توجه به تلاشي كه براي متفاوت بودن و شكستن تصوير قبلي اش كرده است شايسته دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر زن است.

كارگردان فيلم سينمايي «قصه پريا» آنا نعمتي را به دليل بازي متفاوت ، شايسته دريافت سيمرغ بهترين بازيگر زن جشنواره فيلم فجر دانست

فريدون جيراني به خبرنگار سوره سينما گفت: تعدادي از فيلم هاي جشنواره سي ام را ديده ام، هنوز فيلمي نظرم را به شكل صد در صد جلب نكرده، اما امسال آثار خوبي در جشنواره ديدم.
وي افزود: در مورد بازيگران بايد بگويم بيشتر بازيگران پرسوناي آشنايشان را در فيلم ها تكرار كرده اند، در بازي ها تنوع كمي ديدم اما بازي آنا نعمتي در فيلم سينمايي «يكي مي خواد باهات حرف بزنه» به كارگرداني منوچهر هادي قابل توجه بود.
اين نويسنده و كارگردان ادامه داد: با توجه به تفاوتي كه نعمتي با بازي هاي قبلي خود داشته و با توجه به تلاشي كه براي متفاوت بودن و شكستن تصوير قبلي اش كرده است شايسته دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر زن است.