آنا نعمتی و سیامک صفری ناقوس‌ها را به صدا درمی‌آورند

رحمت امینی نویسنده نمایشنامه «ناقوس‌ها برای چی‌ن به صدا درمی‌‌آیند» درباره وضعیت و روند تولید این اثر نمایشی برای اجرای عمومی در تالار حافظ گفت: ما تمرینات نمایش را از امروز ۲۳ فروردین‌ماه آغاز می‌کنیم و از ۵ بازیگر مورد نیاز برای این نمایش، حضور ۲ بازیگر قطعی شده است.
وی ادامه داد: حضور آنا نعمتی و سیامک صفری در این نمایش قطعی شده است و ما تمرینات را با حضور این ۲ بازیگر آغاز می‌کنیم و به زودی سایر بازیگران نیز به گروه می‌پیوندند تا تمرینات با گروه کامل بازیگران انجام شوند.
این نمایشنامه نویس و «ناقوس‌ها برای چی‌ن به صدا در‌می‌آیند» که به همراه سیاوش بهادری این اثر را نوشته‌اند، یادآور شد: عنوانی که در حال حاضر برای این نمایشنامه استفاده می‌شود نامی موقتی است و احتمال تغییر آن وجود دارد.
عاطفه تهرانی به همراه گروه حرکت خود از دیگر عوامل نمایش «ناقوس‌ها برای چی‌ن به صدا در‌می‌آیند» هستند.
رحمت امینی نمایش «یک قرارداد باشکوه» را سال گذشته در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد.
رحمت امینی نویسنده نمایشنامه «ناقوس‌ها برای چی‌ن به صدا درمی‌‌آیند» درباره وضعیت و روند تولید این اثر نمایشی برای اجرای عمومی در تالار حافظ گفت: ما تمرینات نمایش را از امروز ۲۳ فروردین‌ماه آغاز می‌کنیم و از ۵ بازیگر مورد نیاز برای این نمایش، حضور ۲ بازیگر قطعی شده است.
وی ادامه داد: حضور آنا نعمتی و سیامک صفری در این نمایش قطعی شده است و ما تمرینات را با حضور این ۲ بازیگر آغاز می‌کنیم و به زودی سایر بازیگران نیز به گروه می‌پیوندند تا تمرینات با گروه کامل بازیگران انجام شوند.
این نمایشنامه نویس و «ناقوس‌ها برای چی‌ن به صدا در‌می‌آیند» که به همراه سیاوش بهادری این اثر را نوشته‌اند، یادآور شد: عنوانی که در حال حاضر برای این نمایشنامه استفاده می‌شود نامی موقتی است و احتمال تغییر آن وجود دارد.
عاطفه تهرانی به همراه گروه حرکت خود از دیگر عوامل نمایش «ناقوس‌ها برای چی‌ن به صدا در‌می‌آیند» هستند.
رحمت امینی نمایش «یک قرارداد باشکوه» را سال گذشته در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد.