”آنا نعمتی”: بازیگران تئاتر از جانشان مایه می گذارند

آنا نعمتی، یکی از بازیگران نمایش «ناقوس ها برای چی ن به صدا در می آیند؟» به کارگردانی حسن وارسته، متعقد است بازیگران هنرهای نمایشی با توجه به شرایط موجود برای حضور و ادامه فعالیتشان در تئاتر، از جانشان مایه می گذارند.

آنا نعمتی در گفت و گو با سایت ایران تئاتر، نمایشنامه قوی و گروه اجرایی حرفه ای را از دلایل حضور و ایفای نقش در این نمایش عنوان کرد و توضیح داد: نمایشنامه این کار برگرفته از داستان های فولکلور چینی است. این مسئله را می توان در اجرا با بهره گیری از شیوه تئاتر کشور چین مشاهده کرد. متن های شرقی برگرفته از بطن جامعه اند و براساس اصول اخلاقی، اجتماعی و رفتاری شکل گرفته اند. بی شک این مسئله بر ارزش و تاثیرگذاری چنین نمایشنامه ای می افزاید.
او ادامه داد: از سوی دیگر، گروه بازیگران، کارگردان و برخورد حرفه ای در شکل گیری و مراحل تولید از جمله مواردی بود که سبب حضورم و همراهی ام با این گروه اجرایی شد. با توجه به کمبودها و مشکلاتی که در تئاتر وجود دارد، برخورد حرفه ای یک گروه و نزدیک بودن ذهنیات و ایدئولوژی ها افراد می تواد بسیار تاثیرگذار باشد.
وی بازی در این اثر را به واسطه ویژگی های خاص اش تجربه بزرگی دانست و بیان کرد: ساختار اپیزودیک، ایفای چهار نقش براساس سبک برشت و بیان خاص به واسطه آکسان گذاری ها ارتباط با مخاطبان از جمله مواردی است که در ایفای نقش کاراکترها به چشم می خورد. استفاده و به کار گرفتن این موارد، با توجه به اینکه زنان در سینما و تئاتر ار نظر فیزیکی نمی توانند حرکت چندانی داشته باشند، مشکلات خاص خود را دارد. تلاش کردم تا جائیکه امکان دارد، بازی در این نمایش را به بهترین شکل انجام دهم.
وی با بیان اینکه دیدگاه کارگردان در اجرای یک اثر در اولویت است، تصریح کرد: تمرینات مستمری را به مدت یک ماه و دو هفته داشتیم. در طی این مدت اتودها و ایده هایم را در رابطه با نقش ها بیان کردم و با توجه به بازخوردی که از متن، سبک نمایش و نقش های مقابلم داشتم، به ایفای نقش پرداختم. حسن وارسته نیز در مقام کارگردان پذیرای این نظرات بودند که این مسئله برایم بسیار ارزش داشت.
نعمتی با تاکید بر اینکه، برای بهبود وضعیت بازیگران تئاتر باید تدبیری اندیشیده شود، تاکید کرد: تئاتر به دلیل شرایط خاصی که بر آن حاکم است با مسائل بسیاری رو به رو است. دستمزدهای کم، نداشتن تبلیغات و نبود حمایت و شرایط سخت اجرا از جمله مواردی است که در نظر گرفته نمی شوند. معتقدم بازیگران تئاتر از جانشان مایه می گذارند؛ بنابراین تبدیل آنان به واسطه شرایط سخت به افرادی بی انگیزه صحیح نیست و نباید بی تفاوت از کنارشان آن گذشت.
بازیگر نمایش «ناقوس ها برای چی ن به صدا در می آیند؟» بازی در کنار سیامک صفری را بسیار جذاب توصیف و تصریح کرد: اینکه سیامک سفری امیراطور صحنه نامیده می شود، درست است، انرژی ایشان در کار مثال زدنی است. از ایفای نقش در کنار این بازیگر تئاتر می آموزم و برایم مانند یک کلاس بزرگ است.
نعمتی نقش و ویژگی های آن را دلیل انتخاب و حضورش در کارهای تئاتری یا سینمایی دانست و گفت: سینما و تئاتر تفاوتی می کند. مهم نقش و ویژگی های آنست، اگر نمایشنامه یا فیلمنامه ای به من پیشنهاد شود که آن را دوست داشته باشم و در راستای ذهنیات و ایدئولوژی هایم باشد، آن را از دست نمی دهم. نقش هایی که در طی این مدت به ایفای آن ها در تئاتر و سینما پرداختم، گویای عملکرد بازیگری ام بوده است.
نمایش «ناقوس ها برای چی ن به صدا در می آیند؟» به کارگردانی حسن وارسته و بازی سیامک صفری، آنا نعمتی و فرزین محدث هر روز به جز شنبه ها ساعت 18 تا 28 خردادماه در تالار حافظ میزبان علاقه مندان به هنرهای نمایشی است.

Muss ich mein nebenfach bei der https://bachelorschreibenlassen.com/ bewerbung mit angeben.

آنا نعمتی، یکی از بازیگران نمایش «ناقوس ها برای چی ن به صدا در می آیند؟» به کارگردانی حسن وارسته، متعقد است بازیگران هنرهای نمایشی با توجه به شرایط موجود برای حضور و ادامه فعالیتشان در تئاتر، از جانشان مایه می گذارند.

آنا نعمتی در گفت و گو با سایت ایران تئاتر، نمایشنامه قوی و گروه اجرایی حرفه ای را از دلایل حضور و ایفای نقش در این نمایش عنوان کرد و توضیح داد: نمایشنامه این کار برگرفته از داستان های فولکلور چینی است. این مسئله را می توان در اجرا با بهره گیری از شیوه تئاتر کشور چین مشاهده کرد. متن های شرقی برگرفته از بطن جامعه اند و براساس اصول اخلاقی، اجتماعی و رفتاری شکل گرفته اند. بی شک این مسئله بر ارزش و تاثیرگذاری چنین نمایشنامه ای می افزاید.
او ادامه داد: از سوی دیگر، گروه بازیگران، کارگردان و برخورد حرفه ای در شکل گیری و مراحل تولید از جمله مواردی بود که سبب حضورم و همراهی ام با این گروه اجرایی شد. با توجه به کمبودها و مشکلاتی که در تئاتر وجود دارد، برخورد حرفه ای یک گروه و نزدیک بودن ذهنیات و ایدئولوژی ها افراد می تواد بسیار تاثیرگذار باشد.
وی بازی در این اثر را به واسطه ویژگی های خاص اش تجربه بزرگی دانست و بیان کرد: ساختار اپیزودیک، ایفای چهار نقش براساس سبک برشت و بیان خاص به واسطه آکسان گذاری ها ارتباط با مخاطبان از جمله مواردی است که در ایفای نقش کاراکترها به چشم می خورد. استفاده و به کار گرفتن این موارد، با توجه به اینکه زنان در سینما و تئاتر ار نظر فیزیکی نمی توانند حرکت چندانی داشته باشند، مشکلات خاص خود را دارد. تلاش کردم تا جائیکه امکان دارد، بازی در این نمایش را به بهترین شکل انجام دهم.
وی با بیان اینکه دیدگاه کارگردان در اجرای یک اثر در اولویت است، تصریح کرد: تمرینات مستمری را به مدت یک ماه و دو هفته داشتیم. در طی این مدت اتودها و ایده هایم را در رابطه با نقش ها بیان کردم و با توجه به بازخوردی که از متن، سبک نمایش و نقش های مقابلم داشتم، به ایفای نقش پرداختم. حسن وارسته نیز در مقام کارگردان پذیرای این نظرات بودند که این مسئله برایم بسیار ارزش داشت.
نعمتی با تاکید بر اینکه، برای بهبود وضعیت بازیگران تئاتر باید تدبیری اندیشیده شود، تاکید کرد: تئاتر به دلیل شرایط خاصی که بر آن حاکم است با مسائل بسیاری رو به رو است. دستمزدهای کم، نداشتن تبلیغات و نبود حمایت و شرایط سخت اجرا از جمله مواردی است که در نظر گرفته نمی شوند. معتقدم بازیگران تئاتر از جانشان مایه می گذارند؛ بنابراین تبدیل آنان به واسطه شرایط سخت به افرادی بی انگیزه صحیح نیست و نباید بی تفاوت از کنارشان آن گذشت.
بازیگر نمایش «ناقوس ها برای چی ن به صدا در می آیند؟» بازی در کنار سیامک صفری را بسیار جذاب توصیف و تصریح کرد: اینکه سیامک سفری امیراطور صحنه نامیده می شود، درست است، انرژی ایشان در کار مثال زدنی است. از ایفای نقش در کنار این بازیگر تئاتر می آموزم و برایم مانند یک کلاس بزرگ است.
نعمتی نقش و ویژگی های آن را دلیل انتخاب و حضورش در کارهای تئاتری یا سینمایی دانست و گفت: سینما و تئاتر تفاوتی می کند. مهم نقش و ویژگی های آنست، اگر نمایشنامه یا فیلمنامه ای به من پیشنهاد شود که آن را دوست داشته باشم و در راستای ذهنیات و ایدئولوژی هایم باشد، آن را از دست نمی دهم. نقش هایی که در طی این مدت به ایفای آن ها در تئاتر و سینما پرداختم، گویای عملکرد بازیگری ام بوده است.
نمایش «ناقوس ها برای چی ن به صدا در می آیند؟» به کارگردانی حسن وارسته و بازی سیامک صفری، آنا نعمتی و فرزین محدث هر روز به جز شنبه ها ساعت 18 تا 28 خردادماه در تالار حافظ میزبان علاقه مندان به هنرهای نمایشی است.

Muss ich mein nebenfach bei der https://bachelorschreibenlassen.com/ bewerbung mit angeben.